“Hluboko v srdci je ticho, které léčí, důvěra v univerzální zákony, která je neoblomná a síla, která je pevná jako skála. Ale neboť jsou tak hluboko, potřebujeme trpělivost a vytrvalost při jejich dobývání.” – Paul Brunton, Zápisky Paula Bruntona

Co očekávat

Jsem psycholog a při své terapeutické práci vycházím  z psychoanalytických a psychodynamických teorií (Katatymně-imaginativní psychoterapie) a teorií redukce stresu založené na všímavosti (MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction).katerina

Kladu důraz na vztah mezi klientem a terapeutem, který je založen na vzájemné důvěře, opravdovém naslouchání, empatii, přijetí a nehodnotícím přístupu. Pracuji zejména s imaginacemi, symboly nevědomí a sny, dále používám různé relaxační techniky a cvičení všímavosti.

Zaměřuji se zejména na redukci stresu, vyřešení vnitřních konfliktů a znovuobjevení spokojenosti. Věřím, že naše mysl a tělo tvoří dohromady celek a stres způsobuje poškození, která zažíváme jak na psychické tak i fyziologické úrovni. Pocit, že jsme uvězněni ve stresujících životních okolnostech, nám brání v prožívání života v harmonii se sebou samým i s okolním světem.

Při práci s klienty se soustředím především na hledání vnitřních zdrojů a zvládacích strategií k překonání současných problémů. Snažím se podpořit klienta v orientaci ve vlastnich emocích, postojích, myšlenkách a činnostech, k rozbití starých nefunkčních vzorců chování a v prožívání světa z nového úhlu pohledu.

Věřím, že všichni klienti mají klíč k řešení svých problémů uvnitř sebe samých, pomáhám jim ho objevit.

První konzultace

Během našeho prvního setkání se budeme věnovat okolnostem, které vás ke mně přivedly. Společně probereme vaše současné životní souvislosti,  zdravotní stav,  hodnoty a vztahy s blízkými lidmi,  životosprávu a trávení volného času. Budeme se snažit získat celkový obrázek o tom, jak pracuje vaše mysl a tělo jako jednota.

Před koncem setkání pojmenujeme ty životní návyky, jejichž změna vám napomůže k znovuzískání zdraví. Možná naleznete důležitou zprávu, pro kterou jste si přišli, již během prvního setkání. Nebo se rozhodnete v naší společné práci pokračovat, abyste získali hlubší vhled do vaší situace, naučili se, jak zvládat stres a objevili svou vnitřní radost.

Publikace 

Duo online lecture: Stress in Expatriate Spouses and Its Reduction, DUO for intercultural families, Helsinki 2015, https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-toiveissa/luento:2651/

How to cope with life in a foreign country. DUO for intercultural families, Helsinki 2015, http://en.duoduo.fi/library

Dva roky bez spánku. Psychologie Dnes, Praha 5/2015

Mononen, K., Ôsterman, P.: Elämä vierassa maassa. Puhutaan Suomea, Helsinki 3/2015

 Kvalifikace

Valvira (Národní správní orgán pro sociální zabezpečení a zdraví ve Finsku) kvalifikovaný psycholog, Helsinky 2013

Vzdělání

FFUK, Praha, psychologie s klinickým zaměřením (Mgr.) 2000-2005
Univerzita v Jyväskylä, Finsko, Psycholog. fakulta, výměnný studijní program 2002-2004
PřFUK, Praha, biologie (Bc.), antropologie (Mgr.) 1993-1999

Výcvik

Podstupuji psychoterapeutický výcvik v České společnosti pro Katatymně imaginativní psychoterapii, Brno (2006-, 500+ h.,pokračuje), status kandidáta (2007)
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Velehrad, 2019, 29 h.
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Kuks, 2017, 29 h.
Členem  České společnosti pro Katatymně imaginativní psychoterapii, Brno (2006-, pokračuje)
MBSR (Snižování stresu založené na všímavosti), Psychoterapeutický institut, Helsinky (T.Malinen 2013-2015, 42,5h.)
Metta Bhavana (meditace nerozlišujícího soucitu), Mindfulness of Breathing Meditation practice (meditace sledování dechu) (2012-, pokračuje), Mantra meditace (Akasaka 2013-2016, 48h.), Kurz meditace a budhismu (Sanghadaka, Karunasiha, 2013, 21h.), budhistická komunita Triratna, Helsinky
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Praha, 2011, 25 h.
Hypnóza, Sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti a Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Kroměříž (S.Kratochvíl, 2010, 40h.)
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Žďár nad Sázavou, 2009, 25 h.
Hypnóza, Univerzita v Jyväskylä, Jyväskylä (P.J.Hawkins 2002, 40h.)
Neverbální techniky v psychoterapii (relaxace, práce s tělem, bioenergetika, arteterapie, muzikoterapie, aj.), Centrum pro rodinnou terapii, Praha (J.Vodńanská,1998,120h.)

Pracovní zkušenosti v psychologii

Ad Rem Counselling + 3000 konzultací od roku 2015
Psychologické poradenství, MedicLine pod Cline C Services (konzultace, hypnóza, psychoterapie), Praha (2007-2010)
Psycholog ve Fondu ohrožených dětí (diagnostika, krizová intervence, psychoterapie), Praha (2006-2008)
Konzultant a psycholog v personální agentuře AXIOS (diagnostika pro výběrová řízení, assesment center), Praha (2005-2007)

Vliv

V životě mě nejvíce ovlivnily: rodiče, bratr a babička, můj muž a mé děti, příbuzní a přátelé, všichni důležití lidé, se kterými jsem se setkala, životní zkušenosti, kultura mé vlasti a Finska, C.G.Jung, H.Leuner, V.Kast, L.Reddemann, R.A.Johnson, E.Tomáš, P.Brunton, F.Drtikol, J.K.Zinn, E.Tolle, R.Spira, jóga a budhismus.

“Trávíme tak málo času v přítomném okamžiku, který je jakýkoliv, jen ne obyčejný.” – Andy Puddicombe

vesmir2