“Hluboko v srdci je ticho, které léčí, důvěra v univerzální zákony, která je neoblomná a síla, která je pevná jako skála. Ale neboť jsou tak hluboko, potřebujeme trpělivost a vytrvalost při jejich dobývání.” – Paul Brunton, Zápisky Paula Bruntona

Co očekávat

Pracuji jako psycholog a při své terapeutické práci vycházím  z psychodynamických a psychoanalytických teorií (Katatymně-imaginativní psychoterapie) a teorií redukce stresu založené na všímavosti (MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction).

Kladu důraz na autentický vztah mezi klientem a terapeutem, který je založen na vzájemné důvěře, opravdovém naslouchání, empatii, přijetí a nehodnotícím přístupu. Pracuji zejména s imaginacemi, symboly nevědomí a sny, dále používám různé relaxační techniky a cvičení všímavosti.

Provázím klienta na cestě řešení vnitřních konfliktů, podporuji nalézání vlastních vnitřních zdrojů a znovuobjevení spokojenosti.

 

 Kvalifikace

Valvirou (Národní správní orgán pro sociální zabezpečení a zdraví ve Finsku) kvalifikovaný psycholog, Helsinky 2013

Vzdělání

FFUK, Praha, psychologie s klinickým zaměřením (Mgr.) 2000-2005
Univerzita v Jyväskylä, Finsko, psycholog. fakulta, výměnný studijní program 2002-2004
PřFUK, Praha, biologie (Bc.), antropologie (Mgr.) 1993-1999

Výcvik

Psychoterapeutický výcvik KIP v České společnosti pro Katatymně imaginativní psychoterapii, Brno (od roku 2006, 550+ h.), status kandidáta (2007)
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Velehrad, 2019.
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Kuks, 2017
Členem  České společnosti pro Katatymně imaginativní psychoterapii, Brno (od roku 2007
MBSR (Snižování stresu založené na všímavosti), Psychoterapeutický institut, Helsinky (T.Malinen 2013-2015, 42,5h
Metta Bhavana (meditace nerozlišujícího soucitu), Mindfulness of Breathing Meditation practice (meditace sledování dechu) (od 2012), Zpěv manter (Akasaka 2013-2016, 48h.), budhistická komunita Triratna, Helsinky                                                                                Mezinárodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Praha, 2011
Hypnóza, Sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti a Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Kroměříž (S.Kratochvíl, 2010, 40h.)
Mezinarodní seminář Katatymně imaginativní terapie, Žďár nad Sázavou, 2009
Hypnóza, Univerzita v Jyväskylä, Jyväskylä (P.J.Hawkins 2002, 40h.)
Neverbální techniky v psychoterapii (relaxace, práce s tělem, bioenergetika, arteterapie, muzikoterapie, aj.), Centrum pro rodinnou terapii, Praha (J.Vodńanská,1998,143h.)

Pracovní zkušenosti v psychologii

Ad Rem Counselling + 4500 konzultací od roku 2015
Psychologické poradenství, MedicLine pod Cline C Services (konzultace, hypnóza, psychoterapie), Praha (2007-2010)
Psycholog ve Fondu ohrožených dětí (diagnostika, krizová intervence, psychoterapie), Praha (2006-2008)
Konzultant a psycholog v personální agentuře AXIOS (diagnostika pro výběrová řízení, assesment center), Praha (2005-2007)

Vliv

V životě mě nejvíce ovlivnila rodina a přátelé, kultura mé vlasti a Finska, psychoterapeutický výcvik KIP, můj učitel a supervizor PhDr. L.Běťák, z literatury C.G.Jung, H.Leuner, V.Kast, L.Reddemann, R.A.Johnson, E.Tomáš, P.Brunton, F.Drtikol, J.K.Zinn, E.Tolle, R.Spira, jóga a buddhismus.

“Trávíme tak málo času v přítomném okamžiku, který je jakýkoliv, jen ne obyčejný.” – Andy Puddicombe

vesmir2